Cookie consent management tool
ИМОТИ


ТЪРСИКОНТАКТИ
Ника Реал ЕООД
КК Слънчев бряг
Комплекс "Голдън Дриймс" офис № 1
Mob: +359 889 260 568
Mob: +359 878 811 401
office@nikareal.eu
 
Полезна информация
Такси при закупуване на имот При изповядване на сделката се заплаща: 1. Нотариална такса, изчислена по Тарифа за нотариалните такси върху материалния интерес (ако има разлика между данъчната оценка на имота и продажната цена – върху по-високата сума) + 20 % ДДС. 2. Такса за вписване на нотариалния акт в Имотния регистър към Агенция по вписванията в размер на 0,1 % от материалния интерес. 3. Данък при възмездно придобиване на имущества в размер от 0.1 до 3 %. Размерът на данъка за всяка община се определя от общинския съвет. Данъкът се начислява върху основа, представляваща по-високата между двете стойности - данъчната оценка на имота, определена в съответствие с нормите по Приложение № 2 към ЗМДТ и уговорената цена. За целта преди изповядване на сделката собственикът на имота се снабдява с удостоверение за данъчна оценка от общината по местонахождението му. Сумите общо се заплащат на нотариуса, като последният извършва вписването на нотариалния акт и заплащането на дължимите такси. В зависимост от ситуацията е възможно да се заплатят допълнително и: - възнаграждение на брокера /агенцията/ на недвижими имоти - адвокатски, консултантски, преводачески и други възнаграждения.
МЕНЮ
Начало
За нас
Контакти
ИНФОРМАЦИЯ
Услуги
Политика за защита на личните данни
Полезна информация
КОНТАКТИ
Ника Реал ЕООД
КК Слънчев бряг
Комплекс "Голдън Дриймс" офис № 1
Mob: +359 889 260 568
Mob: +359 878 811 401
office@nikareal.eu2024, Всички права запазени, NIKA REAL.